Modernizacji, Poprawy, Doradztwo W Zakresie Stosowania