Uczniowie budują elektromagnetyczne stojaki na jajka